Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mají zásluhu na uskutečnění malého snu s velkým cílem.

Obec Nová Ves pod Pleší, Pivovar Kytín, CAG Kytín, Kovodílna CAG, a velké poděkování Ing. Michalu Pomahačovi, Obec Kytín, Jan Žemla, firma Hobst, Josef Slavík, Michal Slavík, Martin Stárek, Martin Zeman, Karel Urbánek, Pekařství Stáňa, František Kšána, tesaři Josef Petrák a spol., Ladislav Petrák, Jaroslav Petrák, Petr Pecka, Jiří Rákosník, Luboš Punčochář, Víťa Hezký, Roman Kadlec, Milan Janoušek, Josef Boťa, Marie Boťová, Markéta Boťová, Markéta Marhoulová, Tomáš Hlinovský, Hana Rambousková, Josef Rambousek ml., Jiří Vaněček, Pavel Rada, Jana Radová, Josef Klečka, Pavel Marhoul, František Knuth, Jan Havlíček, Pavel Plainer, Jiří Kalenda, Pavel Stuchlík, firma Hromosvody Veselý, Tomáš Fňukal, Andrea Sokolová, Lucie Hájková, Zdeněk Matys, Vojta Pavlis, Vlasta Kostina, Eduard Pán, Hana Plíhalová, Karel Volf, Josef Teringl, Dominika Gawliczková a samozřejmě Dan Přibáň.

Poděkování patří i těm, které jsem snad nejmenoval, ale byli s námi.

Miloslav Foukner